Zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu oraz energii z powietrza do produkcji energii cieplnej) w przedsiębiorstwie Tomasz Maksymiak P.P.H.U. „STOLMAKS”.


 

Planowane efekty w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej:

Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie CO2 do środowiska i produkcję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii

Promocja energii odnawialnej poprzez usytuowanie inwestycji na nieruchomości

Wprowadzenie nowego produktu do działalności przedsiębiorstwa w postaci prądu elektrycznego

Zmniejszenie kosztów opłat za korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju

Wartość projektu: 193 610,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 133 450,00 zł